Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2021
vào Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Thời gian đăng ký: từ 01/9 đến hết 19/9/2021

Vui lòng chọn hình thức xét tuyển:

Xem thông báo tuyển sinh Đại học chính quy bổ sung đợt 1 phương thức xét tuyển học bạ THPT tại đây

Thông tin liên hệ Ban tuyển sinh Đại học Nhà trường:

Điện thoại: 0228 3643495 - 0855 636568

Email: daotao@ndun.edu.vn

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập hệ thống.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...